Ľahko monitorujte svoje cloudové databázy MySQL

ByIvan BREZIANSKY

Ľahko monitorujte svoje cloudové databázy MySQL

Kedysi organizácie hostili svoje databázové servery lokálne. Neskôr sa presunuli do dátových centier a teraz sa tie isté servery často nachádzajú na hlavných cloudových platformách. Zatiaľ čo základné princípy monitorovania zostávajú rovnaké pri nasadzovaní v cloude alebo lokálne, niektorým oblastiam je potrebné venovať väčšiu pozornosť cloudového MySQL.

Prečítajte si našu najnovšiu knihu, Monitorujte ľahko spravované cloudové databázy MySQL, aby ste sa dozvedeli o hlavných oblastiach, na ktoré sa treba zamerať pri monitorovaní výkonu MySQL v cloude.

About the author

Ivan BREZIANSKY editor

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.