SMARTBEAR [Keynote Event] stretnutie s Thrasiom

ByIvan BREZIANSKY

SMARTBEAR [Keynote Event] stretnutie s Thrasiom

 Pripojte sa k nám v aplikácii SmartBear Connect  21. – 23. septembra a porozprávajte sa s našimi produktovými odborníkmi, stretnite sa s ostatnými zákazníkmi spoločnosti SmartBear a vypočujte si našich špeciálnych hostí!

Mnoho organizácií má dnes implicitné alebo explicitné ciele dodávať vysokokvalitné produkty. Ciele kvality, o ktoré sa organizácie usilujú, sa však často nemusia vždy premietnuť do postupov, ktoré vedú kultúru kvality.

Zaregistrujte sa ešte dnes a vypočujte si Eriku Chestnut, vedúcu oddelenia kvality a technologického inžinierstva v spoločnosti Thrasio, podeľte sa o to, ako spolupracuje s organizáciami a lídrami v oblasti kvality s cieľom vytvoriť pre svoje podniky komplexnejší pohľad na kvalitu zameraný na výsledky.

About the author

Ivan BREZIANSKY editor

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.