SQL Diagnostic Manager 11.1

ByIvan BREZIANSKY

SQL Diagnostic Manager 11.1

K dispozícii je všeobecne dostupná verzia nástroja SQL Diagnostic Manager 11.1.

Existujúci používatelia, môžu prostredníctvom zákazníckeho portálu Idera, vykonať upgrade. Noví používatelia si môžu stiahnuť skúšobnú verziu.

Čo je nové v Diagnostic Manager 11.1?

Najnovšie vydanie kombinuje zlepšenie user experience (UX) a ponúka komplexné hybridné cloudové riešenie v prostredí SQL Servera.

Zlepšenie User Experience (UX) vo verzii 11.1 zahŕňa:

  • Windows škálovateľné User Interface na podporu UHD monitorov a škálovateľných Windows fonts.
  • Nový tmavý mód pre užívateľov, ktorí uprednostňujú tmavé rozhrania pozadia.
  • Heatmap prehľad vo Windows Console, pre lepšie vyhodnotenie relatívneho zdravia.
  • Vylepšený Grid overview s Alert Status by Category. Konfigurovateľný Grid overview, zobrazuje používateľom vybrané kľúčové metriky podľa preferovaného poradia. Taktiež umožňuje interpretovať alert status na prvý pohľad.

Rozšírenie pokrytia Amazon RDS Database -as-a-Service pre SQL Server, je zavŕšením viacerých zlepšení v posledných vydaniach.

Mnoho zákazníkov s DBaaS SQL, bude používať kombináciu lokálneho SQL Servera a SQL Servera nainštalovaného v cloudovom prostredí IaaS a kombinácie služieb Amazon RDS a Azure Database-as-Service.

Práve preto, Idera zachováva konzistenciu a kompatibilitu monitorovania naprieč prostrediami. Minimalizuje sa tak potreba učenia pre databázových profesionálov, podporujúcich kombináciu uvedených prostredí. Nie sú potrebné žiadne samostatné plug-iny.

About the author

Ivan BREZIANSKY editor

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.