Úvod do Azure SQL Managed Instance

ByIvan BREZIANSKY

Úvod do Azure SQL Managed Instance

redgate logo

Prihláste sa na online event s Bobom Wardom, hlavným architektom v Azure Data team Microsoft. Osvojíte si všetky aspekty migrácie, používania a správy Azure SQL Managed Instance z perspektívy SQL Servera.

Azure SQL Managed Instance, je plne spravovaná databázová služba určená každému, kto chce modernizovať SQL Server v Cloude.

Ak chcete získať rýchle základy k Azure SQL Managed Instance, tento event je určený hlavne vám. Prihláste sa a urýchlite svoju cestu k SQL Cloud.

Úvod do Azure SQL Managed Instance sa koná 18. mája o 15.00

Zaregistrujte sa

About the author

Ivan BREZIANSKY editor

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.