Vylaďte dotazy SQL pre SQL Server

ByIvan BREZIANSKY

Vylaďte dotazy SQL pre SQL Server

Písanie a ladenie SQL dotazov sú dve rôzne veci. Hoci SQL dotazy môžu vyzerať efektívne, nemusia fungovať dobre. Ak chcete vyladiť dotazy, môžete skontrolovať plány vykonávania a nájsť problémy. SQL Query Tuner s tým pomáha tým, že nájde, ktoré príkazy je potrebné riešiť. Stačí sa pozrieť na štatistiku trvania a čakania. Potom si môžete prezrieť návrhy, ktoré poskytuje SQL Tuner. Ďalšie informácie nájdete v stručnom prehľade riešenia „Udržujte svoje servery SQL v plynulom chode pomocou nástroja SQL Diagnostic Manager“ od Grega Robidouxa z MSSQLTips.

About the author

Ivan BREZIANSKY editor

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.