Whitepaper: Ako sa stať úspešným správcom databázy

ByIvan BREZIANSKY

Whitepaper: Ako sa stať úspešným správcom databázy

Zamestnanci, zákazníci aj samotná organizácia potrebujú, aby boli back-endové systémy rýchle, spoľahlivé a vždy pripravené na dokončenie úlohy.

Úlohou administrátora databázy, je zabezpečovať a chrániť databázy a vyrovnávať akékoľvek prevraty v systémoch a informačných technológiách pred vonkajšími udalosťami, internými chybami alebo použitím samotných údajov.

V tomto dokumente sa dozviete, ako:

 • Buďte profesionálom, ktorý prácu dokončí.
 • Pevne uchopte túto rolu.
 • Nájdite si svoje miesto v poli.
 • Nájdite svoj vstupný bod: titul alebo skúsenosti.
 • Pripravte sa s pomocou odborníkov – aj seba.
 • Začnite pracovať so základnými znalosťami a potom pridajte ďalšie zručnosti.
 • Spravujte dátové prostredie, ktoré vytvoril niekto iný.
 • Pripravte sa na krok vpred, pomocou solídneho akčného plánu.

Stiahnite si Whitepaper: How to Become a Successful Database Administrator

About the author

Ivan BREZIANSKY editor

  Leave a Reply

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.