Whitepaper: Ochrana osobných údajov v databázach

ByIvan BREZIANSKY

Whitepaper: Ochrana osobných údajov v databázach

Osobne identifikovateľné informácie (PII) sú definované ako údaje, ktoré možno použiť na rozlíšenie alebo sledovanie identity jednotlivca. Tieto PII môžu byť buď samostatne, alebo v kombinácii s inými osobnými alebo identifikačnými informáciami, ktoré sú prepojené alebo prepojené s konkrétnou osobou. Príklady PII zahŕňajú vaše meno, pracovný e-mail, domácu adresu a telefónne číslo. Tento typ informácií umožňuje niekomu, kto ich vlastní, kontaktovať a vydávať sa za jednotlivca.

V tomto dokumente diskutujeme o metódach a technikách, ktoré by sa mali použiť na ochranu PII na ochranu jednotlivcov identifikovaných údajmi a organizácií, ktoré uchovávajú tieto zdroje v podniku. databázy

About the author

Ivan BREZIANSKY editor

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.