Sila automatizácie: Zlepšenie procesu manuálnej kontroly kódu

ByIvan BREZIANSKY

Sila automatizácie: Zlepšenie procesu manuálnej kontroly kódu

Kontroly kódu vám pomôžu strategicky preniknúť hlbšie do vašej práce. Umožňujú vám identifikovať chyby, potenciálne opravy, zraniteľné miesta a oveľa viac, aby ste v konečnom dôsledku zlepšili kvalitu vášho zdrojového kódu a vaše znalosti o ňom. Okrem toho, že vám to pomôže definovať úspech, to môže mať priamy vplyv na tímové učenie, rýchlosť a kvalitu budovania projektu a výsledky produktov.
V predchádzajúcej správe o stave vývoja softvéru Coding Sans zistil, že 67,66 % vývojárov softvéru používa partnerské hodnotenie na zabezpečenie kvality kódu. Toto číslo je ešte vyššie v skupinách najvýkonnejších vývojárov softvéru, a to 73,53 %.
Argument teda nie je o tom, či recenzie fungujú alebo nie, alebo aké sú cenné pre interné vzdelávanie, výkonnosť kódu a kvalitu. Ide skôr o to, ktorá metóda implementácie funguje najlepšie pre moderné tímy v rôznych prípadoch použitia.

About the author

Ivan BREZIANSKY editor

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.