Školenie zákazníkov | Pozrite sa, čo sa chystá v júni s funkciou SQL Clone

ByIvan BREZIANSKY

Školenie zákazníkov | Pozrite sa, čo sa chystá v júni s funkciou SQL Clone

this is index.php

Okamžité poskytovanie a riadenie prístupu k anonymizovaným kópiám produkčných údajov pomocou SQL Clone
štvrtok 30. júna, 18:30 – 18:30 SELČ
SQL Provision kombinuje SQL Clone a Data Masker, aby softvérovým tímom umožnil dodávať databázové prostredia rýchlosťou, ktorú vyžadujú moderné vývojové postupy, a zároveň zaisťuje bezpečnosť citlivých údajov podliehajúcich rastúcim globálnym predpisom.
Počas tohto 30-minútového školenia prevedie inžinier riešení Redgate, Chris Hawkins, kľúčové veci, ktoré je potrebné zvážiť pri sprístupňovaní kópií produkcie a ako začať so škálovaním ochrany údajov vo vašej organizácii, vrátane:
• Maskovanie citlivých údajov ako súčasť vytvárania obrazu
• Úrovne povolení v rámci tímov
• Samoobsluha klonov pre vývoj

About the author

Ivan BREZIANSKY editor

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.