Blog

ByIvan BREZIANSKY

Webinar: Úloha automatizácie pri DevOps digitálnej transformácii

Pridajte sa k Deepak-ovi Dinakaran-ovi (Solution Architect, Archinnova), Chriso-vi Urwin-ovi, (Solutions Engineer, Redgate) a zistite, ako vám automatizácia nasadenia databázy, umožní urýchliť dodávku softvéru pomocou opakovaných procesov.

Deepak a Chris, páni s bohatými skúsenosťami, budú diskutovať o kľúčovej úlohe automatizácie, pri riadení vašej digitálnej transformácie prostredníctvom DevOps. Dozviete sa, ako sa im podarilo vyriešiť viaceré problémy digitálnej transformácie u ich zákazníkov, napríklad:

  • Cykly nasadenia sa znižujú z mesiacov na dni
  • Proces nasadenia sa znížil z celého dňa na 10 minút
  • Znížiť chyby po nasadení o 30%
  • End-to-end databázové nástroje od jedného dodávateľa

Webinár sa koná 30. júna 2021 o 16.00 a je zadarmo.

Zaregistrujte sa

ByIvan BREZIANSKY

Záznam z online eventu Kotlin 1.5.0 Release

Kotlin 1.5.0 logo

Pre tých z vás, ktorí si nestihli pozrieť live predstavenie najnovších aktualizácií v novej verzii Kotlin, máme k dispozícii záznam z tejto online udalosti. Pozrite si, ako hostitelia Svetlana Isakova a Sebastian Aigner, predstavili najnovšie aktualizácie vo verzii Kotlin 1.5.0.

V ďalšej časti, porozprával Roman Elizarov, viac o budúcich plánoch a prísľuboch Kotlin-u. Predstavil Features Roadmap pre Kotlin 1.6.

V sekcii Q&A, odpovedali členovia JetBrains Kotlin tímu, spolu s hosťami zo spoločností Google a VMware, na otázky účastníkov. Z dôvodu veľkého počtu otázok, neboli z časového hľadiska zodpovedané všetky otázky. Bola však vytvorená nová session Ask Me Anything na Reddid. Takže všetky odpovede nájdete na Kotlin 1.5 Online Event thread.

Prikladáme slidy k eventu.

Prečítajte si viac o novej verzii Kotlin 1.5.0

ByIvan BREZIANSKY

Easy Project 11: Benefity pre projektových manažérov

Projektoví manažéri sa často stretávajú s viacerými komplikáciami, množstvom otázok a v neposlednom rade s množstvom deadlinov. Mať oporu v podobe fungujúceho projektového softvéru, na ktorý sa môžete spoľahnúť, je na nezaplatenie.

Nie je potrebné obklopovať sa veľkým množstvom nástrojov, pretože to spôsobuje väčší chaos. Majte všetko pokope v prehľadnom softvérovom riešení Easy Project 11. Upgradujte na lepšie a rýchlejšie riadenie projektov. Najnovšie vydanie, poskytuje množstvo výhod. Prevedieme vás štyrmi najdôležitejšími benefitmi, ktoré projektoví manažéri určite cenia.

➜ Lepší prehľad vďaka prepojeným nástrojom

Predchádzajte veľkému množstvu nástrojov, ktoré využíva váš tím. Či už sú to nástroje na chat, rozpočty, nástroje na sledovanie času, alebo excelovské tabuľky. Lepšie sa sústreďte na vaše výkony a uľahčite si prácu na projektoch v jednom jedinom vzájomne prepojenom nástroji.

➜ Menej rečí, viac výsledkov

Vďaka inteligentným upozorneniam v Easy Project 11, predídete množstvu neželaných notifikácií, ktoré vás len spomaľujú. Získate tak relevantnejší prehľad o priebehu projektu.

V eliminácií nežiadúcich aktivít pokračujeme nástrojom Vyhľadávanie 2.0. Už sa nemusíte prehrabávať v množstve dokumentov, všetko, čo potrebujete nájdete za pár sekúnd, pomocou rozšíreného fulltextového vyhľadávania.

Prispôsobte si svoju „maticu priorít“ pomocou personalizovaných dashboardov a sledujte všetko dôležité hneď na úvod.

➜ Natívna mobilná aplikácia Easy Project

Skontrolujte stav vašich projektov kedykoľvek a kdekoľvek, vďaka novej aplikácií. Stiahnite si aplikáciu do vášho Androidu alebo iOS a majte prehľad o plnení úloh.

Easy Project app➜ Spolupráca bez hraníc

Easy Project 11, je lepšie pripravený aj na prácu na diaľku. Perfektne funguje remote, in-house , alebo v kombinácií oboch. Už nezáleží na tom, ako ste od seba ďaleko. Aby členovia tímu ľahšie pochopili vzájomnosť rôznych úloh, zdieľajte s nimi myšlienkové WBS mapy. Gantt diagram, tímu poskytne prehľad o časovej postupnosti práci na projekte.

Viac, o nových funkciách, sa dozviete v nasledujúcom videu.

Viac informácií o Easy Project-e získate na našej stránke v sekcii SW produkty.

ByIvan BREZIANSKY

ER/Studio – nástroj na modelovanie dát

ER/Studio picture

Prevezmite kontrolu nad svojim komplexným dátovým prostredím a zlepšite efektivitu podnikania.

Nástroj na modelovanie a architektúru dát, ER/Studio, zladí vaše obchodné procesy a dátové modely. Navyše, dá vašim dátovým analytikom, príležitosť spoznať skutočnú hodnotu vašich dát.

Vytvorte si business-driven data architektúru na usporiadanie informácií, správu údajov a zjednotenie podniku.

Najnovšia verzia ER/Studio 19.0, poskytuje dátovým architektom lepšiu správu dát, s vylepšenými funkciami a prehĺbením podpory pre Microsoft platformy Azure Synapse Analytics (novú platformu) a vylepšenou podporou pre SQL Server.

Vylepšenia sa týkajú nasledujúcich oblastí:

  • Vylepšená podpora business glossary – umožňuje dátovým architektom prístup k obchodným podmienkam na mapovanie dátových modelov.
  • Microsoft Azure Synapse Analytics (nová platforma) – podpora základnej platformy. Umožňuje využívať Azure Synapse a plánovať migráciu do cloudu.
  • Microsoft SQL Server – podpora mnohých funkcií SQL Servera, čo prispieva k využívaniu databázy na jednom mieste. Podporované funkcie: podpora pre SQL Server 2019, Filtered indexes, Column store indexes, Spatial indexes, Table and index compression, Temporal tables,  Extended properties.
  • PostgreSQL – konvertuje konštrukcie v logickom modeli na nové funkcie v PostgreSQL.

Tu je prehľad verzií ER/Studio nástrojov:

ER/Studio Data Architect, poskytuje dátové modelovanie pre viaceré dátové platformy. Obsahuje všetky funkcie, ktoré potrebujete na vytváranie a správu logických a fyzických dátových modelov. Využite detailné porovnanie a zlúčenie dát, štandardy pomenovania, dátové slovníky a rozsiahlu podporu platformy.

ER/Studio Data Architect Professional, pomáha dátovým modelárom a architektom vytvárať a spravovať dátové modely pre rôzne dátové platformy. Poskytuje najširšiu škálu podpory dátových platforiem, líniu vizuálneho modelovania a toku dát, plnohodnotné modelovanie pre dátové sklady, business inteligenciu a business dátové objekty. Spája vývojárov a architektov.

ER/Studio Enterprise Team Edition, pomáha dátovým modelárom a architektom, navrhovať a zdieľať dátové modely a metadáta naprieč celým podnikom. Poskytuje komplexné riešenie pre podnikovú architektúru a správu dát, rozsiahle modelovanie manažmentu zmien, podnikové dátové slovníky, jedinečné prepojenie naprieč modelmi, integrovanú funkciu visual data lineage import a integrované dáta a modelovanie business procesov.

Ak potrebujete poradiť s výberom a zabezpečením Idera nástrojov, obráťte sa na nás. 

ByIvan BREZIANSKY

Máte vypracovaný Disaster/Database Recovery Plan?

Recovery Plan banner

Aby sme mohli ďalej rozoberať potrebu recovery plánov, musíme si najskôr zadefinovať, čo si presne pod týmto názvom treba predstaviť.

Čo je Disaster/Database Recovery Plan (plán obnovy po katastrofe)?

Recovery plan je dokument, v ktorom organizácia definuje nevyhnutné kroky potrebné na obnovu postihnutých systémov, po nepredvídateľnej katastrofe spôsobnej človekom alebo prírodou (záplavy, zemetrasenie, požiar, zlyhanie hardvéru, vírusy, hackerské útoky, alebo dokonca aj zlyhanie ľudského faktora).

Ransomware picture

Každá organizácia, by mala mať vypracovaný svoj vlastný Recovery plan, v ktorom identifikuje dopady rôznych udalostí na chod organizácie, následné postupy na ich obnovu a časové intervaly obnovy. Úlohou plánu obnovy, je minimalizácia prestojov a rýchla obnova komponentov a aplikácií v kritickej infraštruktúre.

Dôležité je určenie priorít obnovy, pretože vo veľkých výpočtových prostrediach, nie je možné obnoviť všetky systémy naraz. Uprednostnite systémy orientované na zákazníkov, ktorých odstávka by mohla mať neželaný dopad na hospodársky výsledok vašej organizácie. Databázy SQL Serverov, sú v mnohých prípadoch definované ako kritické business systémy. Práve z tohto dôvodu sú DBAs (databázoví administrátori) pri obnove zväčša pod veľkým tlakom. Databázy sú prioritou pre fungovanie organizácie, a preto sa ich obnova očakáva čo najskôr.

Dôležité je rozsiahle testovanie, pretože len tak zistíte, či je váš Recovery plan dobre pripravený. Niektoré organizácie vykonávajú testovanie v pravidelných intervaloch, aby boli na prípadnú katastrofu dobre pripravení. Iní zase uprednostňujú ad hoc prístupy, keď sú jednotlivé tímy zodpovedné za testovanie svojej časti obnovy.

Testing picture

Čo by mal Database Recovery Plan obsahovať?

✔️ Ciele obnovy – plán musí definovať dva dôležité prvky obnovy. The Recovery Point Object (RPO), predstavuje množstvo uniknutých dát, ktoré je organizácia schopná tolerovať. The Recovery Time Objective (RTO), popisuje maximálny časový prestoj výpadku kritického systému, bez značného vplyvu na fungovanie organizácie.

✔️ Určenie zodpovedných zamestnancov – dokument má presne určovať, ktorí zamestnanci zabezpečujú technickú stránku a vykonávanie úloh spojených s obnovou. Dôležité je uvedenie aj ich kontaktných informácií, mailov a telefónnych čísel.

✔️ Zoznam IT vybavenia je potrebná inventarizácia hardvérov a softvérov. Výsledky inventarizácie sa analyzujú a určí sa poradie v akom sa jednotlivé systémy v prípade katastrofy obnovia.

✔️ Kontrola backup postupov – kontrolou zálohovania sa zistí, či sú všetky systémy úspešne zálohované. Mali by byť uvedené aj inštrukcie na obnovu záloh.

✔️ Reakcia na katastrofu – v tejto časti sú popísané kroky, ktoré majú byť vykonané v prípade, že sa blíži očakávaná katastrofa. Môže obsahovať špeciálne zálohy a včasnú obranu pred kybernetickým útokom.

✔️ Zoznam lokalít na obnovu po katastrofe – organizácie majú viacero možností obnovy. Preferovaná primárna lokalita môže rýchlo nahradiť dotknutú infraštruktúru. V iných prípadoch musí IT podpora reálne navštíviť miesto obnovy a obnoviť systémy zo zálohovacieho média.

✔️ Postupy obnovenia – je potrebné zdokumentovanie postupov obnovy pre všetky systémy, ktoré boli na základe inventarizácie, identifikované ako obnoviteľné.

Objavte výhody flexibilného nástroja na obnovu a zálohovanie databázy

So zálohovaním a obnovou SQL Servera, vám pomôže všestranný, flexibilný nástroj SQL Safe Backup. Reaguje na potreby DBAs, ktorí sa pokúšajú o rýchlu obnovu kritických systémov.

Správcovia databáz, zodpovední za zotavenie po katastrofe, majú na výber viacero techník obnovy. Jedna z možností, je okamžité obnovenie databázy a eliminovanie prestojov. Ďalším riešením je obnova typu Point-in-time. Táto obnova automaticky zozbiera všetky backup komponenty, potrebné na obnovenie databázy v určenom čase. SQL Safe Backup, poskytuje administrátorom väčšiu mieru flexibility pri zotavení po katastrofe. Je to práve vďaka zabudovaným konvenčným funkciám obnovy.

V prípade záujmu o SQL Safe Backup, nás neváhajte kontaktovať.