Blog

ByIvan BREZIANSKY

.NET mesačník | júna 2022

.NET novinky  Oznámenie .NET 7 Preview 4  Aktualizácie ASP.NET Core v .NET 7 Preview 4  Announcing Entity Framework 7 Preview 4  Kandidát na vydanie .NET MAUI…

ByIvan BREZIANSKY

PASS Data Community Summit 2022 – ako sa zúčastníte?

Tohtoročná konferencia sa koná od 15. do 18. novembra a je hybridná, takže sa môžete rozhodnúť, ako sa chcete zúčastniť. Aby ste sa mohli orientovať vo svojich možnostiach, pozrite si…

ByIvan BREZIANSKY

Školenie zákazníkov | Pozrite sa, čo sa chystá v júni s funkciou SQL Clone

Okamžité poskytovanie a riadenie prístupu k anonymizovaným kópiám produkčných údajov pomocou SQL Clone štvrtok 30. júna, 18:30 – 18:30 SELČ SQL Provision kombinuje SQL Clone a Data Masker, aby softvérovým…

ByIvan BREZIANSKY

Bezpečnostné hrozby sú bližšie, ako si myslíte

Podľa University of Maryland dochádza k narušeniu bezpečnosti každých 39 sekúnd. IBM uvádza, že ľudská chyba predstavuje najmenej 23 % týchto porušení. Medzi ďalšie príčiny patria nekonzistentné povolenia, nechránené firemné…

ByIvan BREZIANSKY

Mesačník Java – jún 2022

Ahoj v júni! Tento mesiac sa pokúsime predpovedať budúcnosť a povedať si niečo o OpenJDK 19. Prečítame si knihy od Kotlina, zrekapitulujeme nedávne konferencie a možno si aj naplánujeme, že…