Blog

ByIvan BREZIANSKY

Maximalizujte prehľady monitoringu pre Cisco ASA

Sieťový prehľad SolarWinds® pre Cisco ASA presahuje rámec základného stavu toku dát download/upload.

Štandardné monitorovacie nástroje neposkytujú dostatočný prehľad o kľúčových metrikách firewall. Preto má SolarWinds funkciu Network Insight ™ pre Cisco® ASA,  Network Performance Monitor a Network Configuration Manager.

ByIvan BREZIANSKY

Základy zabezpečenia servera SQL

Čo potrebujete vedieť, aby ste mohli správne narábať so zabezpečením SQL Server? V tejto prednáške sa pozrieme na nevyhnutné informácie o bezpečnosti servera SQL
Zaregistrujte sa pre naše Geek Sync, základy zabezpečenia servera SQL, v stredu 8. júla o 11:00 CT

 

ByIvan BREZIANSKY

Elastic Stack 7.8 je tu!

Ďalšia verzia Elastic je na svete vo verzii 7,8 a predstavuje množstvo vylepšení v rámci našich hlavných riešení:

· Elastic Stack – výkonnejšie dashboardy s novými schopnosťami rozbalenia
· Elastic Enterprise Search – autentifikácia založená na SAML a autorizácia na úrovni dokumentov v Workplace Search
· Elastic Observability – podpora zhromažďovania všetkých metrík z operačného balíka Google Cloud
· Elastic Security– nové integrácie Jira

ByIvan BREZIANSKY

Získajte bezplatnú kontrolu oprávnení v AD pomocou Správcu prístupových práv (ARM)

Správca prístupových práv (ARM) vizualizuje situáciu autorizácie vo vašej spoločnosti a vidí, kto má prístup k danému zdroju. V centrálnom zobrazení môžete vidieť členstvo v skupinách Active Directory® a pridelené prístupové práva.